De DISC persoonlijkheidsanalyse - Ben jij misschien het analytische blauwe type?

In DISC staan de vier letters voor de persoonlijkheidsstijlen, waarbij blauw de C van conformiteit is. Mensen met een hoge score op het blauwe vlak, zijn analytisch en hebben een gesloten en afwachtende houding. Wat betekent het voor jouw carrière en persoonlijke omgeving wanneer je een blauw type bent en hoe kun je hier rekening mee houden binnen je ontwikkeling?

Waar staat blauw voor in DISC?

Mensen met een hoge score op het blauwe vlak willen graag orde en correct handelen. Routine en nauwkeurig werken staan hoog op de lijst van het C-type, waarbij zij goed om kunnen gaan met gezag en regels die opgelegd worden voor het uitvoeren van bepaalde taken. Mensen met een hoge C-score zien we vooral terug op belangrijke functies met veel aandacht voor details, zoals bankiers, wetenschappers en boekhouders, dus beroepen waar werken volgens nauwgezette regels en wetten belangrijk is. 

Waar Staat Blauw Voor In DISC?​

Wat zijn de sterke punten van het blauwe type?

Blauwe types zijn ideaal bij crisissituaties, omdat zij een stap terug zetten en de situatie eerst rustig bekijken voordat zij beslissingen nemen. Mensen met een hoge C-score zijn niet emotioneel, wat betekent dat zij rustig reageren en zich niet zomaar laten beïnvloeden. Tegelijkertijd kunnen deze types goed met regels en autoriteit omgaan, voegen zij kwaliteit aan elk team toe en zijn zij specialisten op hun vakgebied, met een grote interesse om zich nog verder te verdiepen in de materie. 

 

Wat zijn de valkuilen van het blauwe type?

Een blauw type wordt vaak als onpersoonlijk en vlak gezien, met te veel aandacht voor de details wat kan botsen met de andere persoonlijkheidsstijlen. Ook kan het blauwe type snel doorslaan naar neurotisch gedrag waarbij alles op een systematische, gestructureerde manier onderzocht moet worden, wat zorgt voor flinke vertraging binnen de werkprocessen en persoonlijk sfeer. De perfectionistische houding kan destructief werken binnen een team en voor het blauwe type zelf, zeker wanneer de lat lange tijd te hoog gelegd wordt en dit niet geremd wordt door een autoriteit. Ook kunnen C-types als besluiteloos gezien worden omdat het lang duurt om alle mogelijke informatie te vergaren en hier conclusies uit te trekken.


Op sociaal vlak scoort het blauwe type weinig punten, waarmee deze mensen vaak lastig als teamspelers aangemerkt kunnen worden. Dit heeft mede te maken met het feit dat je je eerst moet bewijzen tegenover een blauw type voordat je als vriend aangemerkt wordt.

Wat zijn de valkuilen van het blauwe type?
Wat kan ik hier precies mee?

Scoor je veel punten op het blauwe vlak, dan kan het handig zijn om af en toe iets meer interesse te tonen in anderen, zodat de teamdynamiek beter wordt. Werk je samen met een echt C-type, leg dan de nadruk op de feiten en informatie. Zet je een gestructureerde en georganiseerde werkomgeving neer, dan kun je het meeste uit het blauwe type halen.

 

Wil je zelf een DISC analyse laten doen of wil je meer weten over onze coaching en begeleiding voor jouw loopbaan? Neem dan contact met ons op, zodat direct samen kunnen kijken wat jij nodig hebt.